Państwowa Agencja Atomistyki

Aktualnie znajdujesz się na:

Opłaty

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej (Dz. U. poz. 1513) informujemy, że:

  • Opłata za egzamin na uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej wynosi 400 zł od osoby,
  • Opłata za egzamin na uprawnienia do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wynosi 300 zł od osoby.
  • Rachunki za wniesioną opłatę egzaminacyjną będą wysyłane osobom, które podadzą nazwę i adres płatnika w formularzu wpłaty lub prześlą te dane do PAA faksem na numer 022 621 3786, lub pocztą elektroniczną na adres: egzamin@paa.gov.pl

Rachunek bankowy: 35 1010 1010 0087 4522 3100 0000

NIP PAA: 526 104 61 91

Terminy egzaminów

Metadane

Data publikacji : 18.02.2014
Data modyfikacji : 27.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Stanisław Janikowski
Osoba udostępniająca informację:
Stanisław Janikowski
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Zalewska

Opcje strony

do góry