Biuletyn Informacji Publicznej Opłaty - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Opłaty

Wtorek, 18 lutego 2014

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej (Dz.U. poz. 1022) informujemy, że:

  • Opłata za egzamin na uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej wynosi 400 zł od osoby,
  • Opłata za egzamin na uprawnienia do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wynosi 300 zł od osoby.

Osoby, które rozpoczęły szkolenie lub złożyły wniosek o dopuszczenie do egzaminu po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia i dotychczas nie zdały egzaminu wnoszą opłatę za egzamin w wysokości obliczonej na podstawie obowiązujących wówczas przepisów, tj. § 10 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej (Dz. U. Nr 21, poz. 173) i wynoszącej w 2014 roku 504 zł od osoby.

 

Rachunek bankowy: 35 1010 1010 0087 4522 3100 0000

NIP PAA: 526 104 61 91

Metadane

Data publikacji : 18.02.2014
Data modyfikacji : 01.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Skłodowski
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Skłodowski
Osoba modyfikująca informację:
Monika Kaczyńska
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL