Państwowa Agencja Atomistyki

Program kontroli PAA

Ogólny program kontroli dotyczący jednostek organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem w 2020 r.

Na podstawie art. 65a ust.9 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284).

Symbol

Rodzaj źródła promieniowania jonizującego, sposób lub miejsce jego wykorzystania

 

cykl kontroli

liczba kontroli

AKC

AKCELERATOR

4-letni

52

DEF

APARAT GAMMAGRAFICZNY

2-letni

62

APL

APLIKATOR IZOTOPOWY

2-letni

26

CHR

CHROMATOGRAF

10-letni

3

RTD

DEFEKTOSKOP RENTGENOWSKI

2-letni

131

RTG

INNY APARAT RENTGENOWSKI (DO CELÓW NIEMEDYCZNYCH)

10-letni

21

UIC

INSTALOWANIE CZUJEK IZOTOPOWYCH

5-letni

31

UIA

INSTALOWANIE URZĄDZEŃ ZAWIERAJĄCYCH ŻRÓDŁA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO

5-letni

82

MAG

MAGAZYN ŹRÓDEŁ I ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

3-letni

39

DYS

OBRÓT ŹRÓDŁAMI  PROMIENIOTWÓRCZYMI  I URZĄDZENIAMI IZOTOPOWYMI

5-letni

7

TER

PRACE ZE ŹRODŁAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI W TERENIE

3-letni

43

I

PRACOWNIA KLASY I

coroczny

2

II

PRACOWNIA KLASY II

2-letni

67

III

PRACOWNIA KLASY III

4-letni

31

Z

PRACOWNIA KLASY Z

4-letni

39

PRO

PRODUKCJA ŹRÓDEŁ PROMIENIOTWÓRCZYCH I URZĄDZEŃ IZOTOPOWYCH

3-letni

10

RTS

SKANER RENTGENOWSKI

10-letni

20

TLG

TELEGAMMATERAPIA

coroczny

1

TRN

TRANSPORT ŻRÓDEŁ I ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

5-letni

6

AKP

URZĄDZENIE IZOTOPOWE

5-letni

119

URD

URZĄDZENIE RADIACYJNE

3-letni

9

RTW

WETERYNARYJNY APARAT RENTGENOWSKI

10-letni

33

MARIA

REAKTOR BADAWCZY MARIA

więcej niż 1 w roku

6

ZUOP

OBIEKTY ZUOP

więcej niż 1 w roku

3

ZAB

MATERIAŁY JĄDROWE

mieszany*

32

*zależnie od ilości posiadanego materiału jądrowego

Metadane

Data publikacji : 13.02.2020
Data modyfikacji : 18.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elzbieta Zalewska Departament Bezpieczeństwa Jądrowego i Programów Międzynarodowych
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Zalewska

Opcje strony

do góry