Biuletyn Informacji Publicznej Prace dot. projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej - Działalność legislacyjna - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Działalność legislacyjna

Piątek, 28 lutego 2014

Pełną dokumentację procesu legislacyjnego znajdą Państwo na stronie Rządowego Centrum Legislacji

 

 

 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (projekt z dnia 15.04.2014 r.)

Zaproszenie do konsultacji społecznych - część 1

Zaproszenie do konsultacji społecznych - część 2

Zaproszenie do konsultacji społecznych - część 3 (związki zawodowe)

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 28.02.2014
Data modyfikacji : 28.01.2015
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Skłodowski
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Skłodowski
Osoba modyfikująca informację:
Bartosz Skłodowski
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL