Państwowa Agencja Atomistyki

Międzylaboratoryjne pomiary porównawcze

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1593) w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. w terminie do 23 września 2024 r. oznaczeń stężenia promieniotwórczego naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-232 w materiałach budowlanych, o których mowa w art. 5b ust. 3 ustawy - Prawo atomowe mogą dokonywać laboratoria, które:

  1. posiadają system zapewnienia jakości wykonywanych badań, niezbędne wyposażenie, warunki lokalowe i środowiskowe, spełniając w tym zakresie wymagania określone w dotychczasowych przepisach wydanych na podstawie art. 6 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, oraz
  2. uczestniczą, na koszt własny, w międzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych organizowanych przez Prezesa Agencji.

Lista laboratoriów dopuszczonych do udziału w międzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych

Lista laboratoriów, które uczestniczyły w międzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych w 2020 r.

Metadane

Data publikacji : 10.12.2020
Data modyfikacji : 10.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Stanisław Janikowski Departament Bezpieczeństwa Jądrowego i Programów Międzynarodowych
Osoba modyfikująca informację:
Stanisław Janikowski

Opcje strony

do góry