Państwowa Agencja Atomistyki

Roczne oceny stanu bezpieczeństwa obiektów jądrowych

Zgodnie z zapisem art. 35a ust. 5. ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284) Prezes  Państwowej Agencji Atomistyki udostępnia na zasadach określanych w przepisach o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko roczne oceny stanu bezpieczeństwa nadzorowanych obiektów jądrowych.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 05.08.2014
Data modyfikacji : 16.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Skłodowski
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Zalewska
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Zalewska

Opcje strony

do góry