Biuletyn Informacji Publicznej Organizacja PAA - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Organizacja PAA

Poniedziałek, 17 lutego 2014

Strukturę organizacyjną PAA określa statut nadany przez Ministra Środowiska zarządzeniem z dnia 3 listopada 2011 r.

 

 

 

Dyrektor Generalny

 

 

Dyrektor Generalny - Artur Wdowczyk

sekretariat.dg@paa.gov.pl

Tel.: 22 695 98 43
Fax: 22 695 98 56

W Biurze Dyrektora Generalnego funkcjonują następujące wydziały

Wydział Szkolenia i Kadr
Wydział Informatyki i Zamówień
Wydział Organizacyjny

Gabinet Prezesa

 

 

 

 

e-mail sekretariat.GP@paa.gov.pl
tel. 22 695 98 43 
Kontakt dla mediów media@paa.gov.pl
W Gabinecie Prezesa funkcjonują następujące wydziały:
Wydział Współpracy Międzynarodowej i Strategii
Wydział Komunikacji Społecznej i Jakości

Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych

 

 

Dyrektor  - Krzysztof Dąbrowski
e-mail sekretariat.CEZAR@paa.gov.pl 
tel. 22 629 81 52, 22 695 98 04 
fax 22 695 98 46 
Tel. całodobowy: 22 194 30, 22 621 02 56 
Fax całodobowy: 22 695 98 55, 22 621 02 63
W Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych funkcjonują następujące wydziały:
Wydział Monitoringu i Prognozowania
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Biuro Obsługi Roszczeń
ul. 1 Maja 43, 58-500 Jelenia Góra
Tel./Fax 75 64 23 180

 

Departament Ekonomiczno-Budżetowy

 

Dyrektor - Bożena Łopacka 

tel. 22 695 98 44; 22 628 96 05
fax 22 695 97 76
e-mail sekretariat.DEB@paa.gov.pl 

Główna Księgowa - Ewa Majewska 
tel. 22 695 98 36
fax. 22 695 97 76

 

Departament Bezpieczeństwa Jądrowego

 

 

Dyrektor - Marcin Zagrajek 
e-mail sekretariat.DBJ@paa.gov.pl 
tel. 22 695 97 28 
fax 22 695 99 28
W Departamencie Bezpieczeństwa Jądrowego funkcjonują następujące wydziały:
Wydział Analiz Obiektów Jądrowych 
Wydział Kontroli Obiektów Jądrowych 
Wydział Nieproliferacji 
Wydział Odpadów Promieniotwórczych
Wydział Technologii Reaktorowych

 

 

Departament Ochrony Radiologicznej

 

Dyrektor - Monika Skotniczna
e-mail sekretariat.DOR@paa.gov.pl 
tel. 22 695 97 43
fax 22 695 98 71

W Departamencie Ochrony Radiologicznej funkcjonują następujące wydziały:

Wydział Nadawania Uprawnień i Rejestracji Dawek
Wydział Kontroli Działalności

 

Departament Prawny

 

 
Dyrektor - Piotr Korzecki 
e-mail sekretariat.DP@paa.gov.pl 
tel. 22 695 91 04
fax 22 695 91 03
W Departamencie Prawnym funkcjonują następujące wydziały:
Wydział Regulacji 
Wydział Kontroli Orzecznictwa i Zastępstwa Procesowego

Metadane

Data publikacji 17.02.2014
Data modyfikacji 22.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Zalewska
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Zalewska Gabinet Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Zalewska
©2006-2017 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL