Państwowa Agencja Atomistyki

Aktualnie znajdujesz się na:

Organizacja PAA

Strukturę organizacyjną PAA określa statut nadany Zarządzeniem Ministra Klimatu z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Atomistyki (Dz. Urz. Min. Klim. poz. 32).

Schemat organizacyjny PAA

Prezes PAA

Prezes PAA - dr Łukasz Młynarkiewicz
sekretariat.paa@paa.gov.pl
Tel.: 22 556 28 00
Fax: 22 621 37 86

 

Wiceprezes PAA

Wiceprezes PAA - Andrzej Głowacki
sekretariat.paa@paa.gov.pl
Tel.: 22 556 28 00
Fax: 22 621 37 86

 

Dyrektor Generalny

Dyrektor Generalny - Beata Nowosielska
sekretariat.dg@paa.gov.pl
Tel.: 22 556 28 03
Fax: 22 621 37 86

 

Departament Bezpieczeństwa Jądrowego

Dyrektor - Marcin Dąbrowski
sekretariat.DBJ@paa.gov.pl
Tel.: 22 556 28 27
Fax: 22 556 28 72

W skład Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego  wchodzą:

 • Wydział Analiz i Zezwoleń
 • Wydział Kontroli i Nieproliferacji

 

Departament Ochrony Radiologicznej

Dyrektor - Urszula Kołodziej
sekretariat.DOR@paa.gov.pl 
Tel. 22 556 28 30

W skład Departamentu Ochrony Radiologicznej wchodzą:

 • Zespół do Spraw Zastosowań Medycznych i Weterynaryjnych
 • Zespół do Spraw Zastosowań Przemysłowych i Naukowych
 • Wieloosobowe Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej
 • Samodzielne Stanowisko do Spraw Nadawania Uprawnień

 

Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych

Dyrektor - Bartosz Dzikowski
sekretariat.CEZAR@paa.gov.pl 
Tel.: 22 556 28 08
Fax: 22 621 27 83

Tel. całodobowy: 22 194 30, 22 621 02 56 
Fax całodobowy: 22 621 27 83, 22 621 02 63

W skład Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych wchodzą:

 • Wydział Monitoringu i Prognozowania
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

 

Departament Budżetowo-Organizacyjny

Zastępca Dyrektora - Aneta Strojek
sekretariat.DBO@paa.gov.pl
Tel.: 22 628 27 22

Główny Księgowy Agencji - Beata Cieślińska
Tel.: 22 556 28 93

W skład Departamentu Budżetowo-Organizacyjnego wchodzą:

 • Wydział Finansowo-Księgowy
 • Wydział Administracyjno - Informatyczny
 • Zespół do Spraw Kadr
 • Zespół do Spraw Organizacyjnych
 • Samodzielne Stanowisko do Spraw Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 

Departament Prawny

Dyrektor - Piotr Korzecki
sekretariat.DP@paa.gov.pl 
Tel.: 22 556 28 40

W skład Departamentu Prawnego wchodzą:

 • Zespól do Spraw Legislacji
 • Zespół do Spraw Obsługi Prawnej

 

Biuro Polityk Strategicznych i Współpracy Międzynarodowej

Dyrektor - Michał Koc
 sekretariat.DBJ@paa.gov.pl 
Tel.: 22 556 28 05

W skład Biura Polityk Strategicznych i Współpracy Międzynarodowej wchodzą:

 • Zespół Planowania Strategicznego i Spraw Międzynarodowych
 • Zespół do Spraw Informacji i Komunikacji

Kontakt dla mediów rzecznik@paa.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 17.02.2014
Data modyfikacji : 18.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Zalewska
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Zalewska Departament Bezpieczeństwa Jądrowego i Programów Międzynarodowych
Osoba modyfikująca informację:
Stanisław Janikowski

Opcje strony

do góry