Biuletyn Informacji Publicznej Organizacja PAA - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Organizacja PAA

Poniedziałek, 17 lutego 2014

Strukturę organizacyjną PAA określa statut nadany przez Ministra Środowiska zarządzeniem z dnia 3 listopada 2011 r.

Schemat organizacyjny PAA

 

 

Dyrektor Generalny

 

 

Dyrektor Generalny - Artur Wdowczyk

sekretariat.dg@paa.gov.pl

Tel.: 22 556 28 03
Fax: 22 621 37 86

W Biurze Dyrektora Generalnego funkcjonują następujące wydziały

Wydział Organizacyjny
Wydział Administracyjny

oraz Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Systemu Zarządzania, Zapewnienia Jakości oraz Rozwoju Zawodowego

Gabinet Prezesa

 

 

 

Zastępca Dyrektora Michał Koc

e-mail sekretariat.GP@paa.gov.pl
tel. 22 556 28 03
Kontakt dla mediów media@paa.gov.pl
W Gabinecie Prezesa funkcjonuje Wydział Współpracy Międzynarodowej i Strategii

Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych

 

 

W-z Dyrektora  - Karol Łyskawiński
e-mail sekretariat.CEZAR@paa.gov.pl 
tel. 22 556 28 08
fax 22 621 27 83
Tel. całodobowy: 22 194 30, 22 621 02 56 
Fax całodobowy: 22 621 27 83, 22 621 02 63
W Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych funkcjonują następujące wydziały:
Wydział Monitoringu i Prognozowania
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
 

 

Departament Ekonomiczno-Budżetowy

 

Dyrektor - Bożena Łopacka 

tel. 22 556 28 10

e-mail sekretariat.DEB@paa.gov.pl 

Główny Księgowy - Tymoteusz Dajewski
tel. 22 556 28 52

W Departamencie Ekonomiczno-Budżetowym funkcjonuje Wydział  Finansowo-Księgowy

 

Departament Bezpieczeństwa Jądrowego

 

 

Zastępca Dyrektora - Andrzej Głowacki
e-mail sekretariat.DBJ@paa.gov.pl 
tel. 22 556 28 05
fax 22 556 28 35

W Departamencie Bezpieczeństwa Jądrowego funkcjonują następujące wydziały:
Wydział Analiz Obiektów Jądrowych i Technologii Reaktorowych
Wydział Kontroli Obiektów Jądrowych i Nieproliferacji 
Wydział Odpadów Promieniotwórczych

 

 

Departament Ochrony Radiologicznej

 

Dyrektor - Monika Skotniczna
e-mail sekretariat.DOR@paa.gov.pl 
tel. 22 556 28 30
 

W Departamencie Ochrony Radiologicznej funkcjonują następujące wydziały:

Wydział Nadawania Uprawnień i Rejestracji Dawek
Wydział Kontroli Działalności

 

Departament Prawny

 

 
Dyrektor - Piotr Korzecki 
e-mail sekretariat.DP@paa.gov.pl 
tel. 22 556 28 40

W Departamencie Prawnym funkcjonują następujące wydziały:
Wydział Regulacji 
Wydział Kontroli Orzecznictwa i Zastępstwa Procesowego

Metadane

Data publikacji : 17.02.2014
Data modyfikacji : 04.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Zalewska
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Zalewska Gabinet Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Stanisław Janikowski
©2006-2018 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL