Biuletyn Informacji Publicznej Ogłoszenia o naborze - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Ogłoszenia o naborze

Nr oferty Stanowisko Miejscowość Liczba etatów Termin składania dokumentów
referendarz w Departamencie Bezpieczeństwa Jądrowego PAA -ogłoszenie nr 8613 z dnia 18 lutego 2017 r. Warszawa
©2006-2017 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL