Biuletyn Informacji Publicznej Ogłoszenia o naborze - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Ogłoszenia o naborze

Nr oferty Stanowisko Miejscowość Liczba etatów Termin składania dokumentów
29699 z dnia 29 czerwca 2018 r. Referendarz w Departamencie Ekonomiczno-Budżetowym, ogłoszenie nr 29699 z dnia 29 czerwca 2018 r. Warszawa 1 09.07.2018 16:15
28868 Specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa Jądrowego- Wydział Odpadów Promieniotwórczych, ogłoszenie nr 28868 z dnia 14 czerwca 2018 r. Warszawa 1 12.07.2018 23:59
nr 28854 Specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa Jądrowego - Wydział Kontroli Obiektów Jądrowych, nr ogłoszenia 28854 z dnia 14 czerwca 2018 r. Warszawa 1 12.07.2018 23:59
nr 28815 Specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa Jądrowego w Wydziale Kontroli Obiektów Jądrowych, ogłoszenie nr 28815 z dnia 13 czerwca 2018 r Warszawa 1 11.07.2018 23:59
nr 26928 Ogłoszenie o naborze nr 26928 z dnia 11 maja 2018 r. na stanowisko referendarza w Biurze Dyrektora Generalnego Warszawa 1 21.05.2018 16:00
nr 26901 Ogłoszenie o naborze nr 26901 z dnia 11 maja 2018 r. starszy specjalista do spraw: koordynacji programów międzynarodowych i projektów strategicznych w Gabinecie Prezesa, w Wydziale Współpracy Międzynarodowej i Strategii Warszawa 1 01.06.2018 23:59
nr 25535 Ogłoszenie o naborze nr 25535 z dnia 13.04.2018 r., specjalista ds. informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego Warszawa 1 23.04.2018 16:15
nr 25167 Ogłoszenie o naborze nr 25167 z dnia 07 kwietnia 2018 r. -specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa Jądrowego -Wydział Odpadów Promieniotwórczych Warszawa 1 27.04.2018 23:59
24802 Ogłoszenie o naborze nr 24802 z dnia 30 marca 2018 r. na stanowisko referent prawny w Biurze Dyrektora Generalnego Warszawa 1 13.04.2018 00:00
24813 Referendarz do spraw planów i procedur postępowania awaryjnego w Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych, ogłoszenie nr 24813 z dnia 30 marca 2018 r. Warszawa 1 13.04.2018 00:00
nr 23034 Specjalista do spraw: koordynacji, planowania strategicznego i współpracy zewnętrznej urzędu w Gabinecie Prezesa, w Wydziale Współpracy Międzynarodowej i Strategii. Ogłoszenie o naborze nr 23034 z dnia 27 lutego 2018 r. Warszawa 1 20.03.2018 23:59
nr 22937 Ogłoszenie o naborze nr 22937 z dnia 24 lutego 2018 r. na stanowisko starszy specjalista do spraw: koordynacji programów międzynarodowych i projektów strategicznych w Gabinecie Prezesa, w Wydziale Współpracy Międzynarodowej i Strategii Warszawa 1 16.03.2018 23:59
nr 22789 Ogłoszenie o naborze nr 22789 z dnia 22 lutego 2018 r. na stanowisko inspektora ds administracyjnych i zaopatrzenia Warszawa 1 05.03.2018 23:59
©2006-2018 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL