Biuletyn Informacji Publicznej Informacje dla kandydatów - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Informacje dla kandydatów

Piątek, 22 maja 2015

Informacje dla kandydatów

Informacje przydatne dla wszystkich ubiegających się o odbycie praktyk zawodowych w Państwowej Agencji Atomistyki


Informujemy, że Państwowa Agencja Atomistyki uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich w 2015 r. Na stronie internetowej www.paa.gov.pl oraz www.oferty.praca.gov.pl 
w kategorii „praktyka studencka” opublikowane zostały oferty o wolnych miejscach praktyk w PAA. Urząd oferuje 5 miejsc.  Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą.
W związku z tym, że zgłoszenia kandydatów na praktyki studenckie przyjmowane będą za pośrednictwem uczelni na podstawie skierowania na praktykę studencką, indywidualne zgłoszenia studentów nie będą rozpatrywane.
Zgodnie z założeniami wyżej wymienionego programu warunkiem rozpatrzenia kandydatury studenta/studentki na konkretną ofertę praktyk w PAA jest dostarczenie do Biura Dyrektora Generalnego wypełnionego przez uczelnię skierowania na praktykę studencką wraz z załącznikami:

  1. Krótkie CV studenta.
  2. Szczegółowym programem praktyki studenckiej zaakceptowanym przez uprawniony organ uczelni.
  3. Porozumieniem dotyczącym przyjęcia na praktykę studencką pomiędzy PAA – organizatorem praktyk, a Uczelnią, które jest obowiązkowe i niezbędne do rozliczenia programu rządowego

Powyższe dokumenty należy złożyć w Biurze Dyrektora Generalnego  Państwowej Agencji Atomistyki, ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa z dopiskiem „praktyki studenckie”. W przypadku zaakceptowania kandydatury studenta/studentki na praktyki studenckie w PAA zawierane jest  porozumienie.

Po zakończeniu praktyki PAA wystawia zaświadczenie o odbyciu praktyki studenckiej a uczelnia przekazuje organizatorowi praktyki „formularz oceny praktyk studenckich w urzędzie”.

Dokumentacja:

  • Wzór skierowania na praktykę studencką realizowaną w ramach rządowego programu praktyk studenckich w administracji:
  • Wzór porozumienia dotyczącego przyjęcia na praktykę studencką zawierane pomiędzy PAA a Uczelnią 
  • Wzór zaświadczenia o ukończeniu praktyki:
  • Dla ułatwienia, sposób aplikowania do rządowego programu praktyk studenckich opisany został w załączonej prezentacji KPRM: 


W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel. 22 695 98 38 lub adres mailowy: kadry.paa@paa.gov.pl 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 22.05.2015
Data modyfikacji : 22.06.2015
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Skłodowski
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Skłodowski
Osoba modyfikująca informację:
Bartosz Skłodowski
©2006-2018 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL