Państwowa Agencja Atomistyki

Aktualnie znajdujesz się na:

Prezes PAA - dr Łukasz Młynarkiewicz

Wiceprezes PAA - Andrzej Głowacki

Status Prezesa PAA

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Prezesa PAA powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego ds. klimatu. Nadzór nad Prezesem PAA sprawuje Minister Klimatu.

Status prawny Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki określony jest w rozdz. 13 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r. poz.284) .

Zgodnie z art. 112 ust.1 ustawy Prawo atomowe, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wykonuje swoje zadania przy pomocy Państwowej Agencji Atomistyki.

Stosownie do art. 113 ust. 1 ustawy Prawo atomowe minister właściwy ds. klimatu w drodze zarządzenia nadaje statut Państwowej Agencji Atomistyki określający jej organizację wewnętrzną.

Metadane

Data publikacji : 29.11.2019
Data modyfikacji : 18.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Zalewska Departament Bezpieczeństwa Jądrowego i Programów Międzynarodowych
Osoba modyfikująca informację:
Stanisław Janikowski

Opcje strony

do góry