Biuletyn Informacji Publicznej Status Prezesa PAA - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Status Prezesa PAA

Poniedziałek, 17 lutego 2014

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Prezesa PAA powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Środowiska, który sprawuje nadzór nad Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki.

Status prawny Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki określony jest w rozdz. 13 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 576) .

Zgodnie z art. 112 ust.1 ustawy Prawo atomowe, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wykonuje swoje zadania przy pomocy Państwowej Agencji Atomistyki (PAA).

Stosownie do art. 113 ust. 1 ustawy Prawo atomowe minister właściwy ds. środowiska w drodze zarządzenia nadaje statut Państwowej Agencji Atomistyki określający jej organizację wewnętrzną. Na tej podstawie wydane zostało zarządzenie nr 69 Ministra Środowiska z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Atomistyki (Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 4, poz 66, Dz. Urz. MŚ z 2014 r., poz. 63).

Metadane

Data publikacji 17.02.2014
Data modyfikacji 22.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elzbieta Zalewska
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Zalewska Gabinet Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Zalewska
©2006-2017 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL