Biuletyn Informacji Publicznej Status Prezesa PAA - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Status Prezesa PAA

Poniedziałek, 17 lutego 2014

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Prezesa PAA powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Środowiska. Nadzór nad Prezesem PAA sprawuje Minister Środowiska poprzez Departament Nadzoru Geologicznego MŚ.

Status prawny Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki określony jest w rozdz. 13 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 792) .

Zgodnie z art. 112 ust.1 ustawy Prawo atomowe, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wykonuje swoje zadania przy pomocy Państwowej Agencji Atomistyki (PAA).

Stosownie do art. 113 ust. 1 ustawy Prawo atomowe minister właściwy ds. środowiska w drodze zarządzenia nadaje statut Państwowej Agencji Atomistyki określający jej organizację wewnętrzną. Na tej podstawie wydane zostało zarządzenie nr 69 Ministra Środowiska z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Atomistyki (Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 4, poz 66, Dz. Urz. MŚ z 2014 r., poz. 63).

Metadane

Data publikacji : 17.02.2014
Data modyfikacji : 16.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elzbieta Zalewska
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Zalewska Gabinet Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Zalewska
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL