Biuletyn Informacji Publicznej Archiwum Biura Obsługi Roszczeń b. Pracowników Zakładów Produkcji Rud Uranu - Archiwum Biura Obsługi Roszczeń - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Archiwum Biura Obsługi Roszczeń

Wtorek, 12 września 2017

W archiwum Biura Obsługi Roszczeń b. Pracowników Zakładów Produkcji Rud Uranu zgromadzono ok. 23 tys. akt osobowych byłych pracowników Zakładów Przemysłowych R-1 w Kowarach.
Dokumenty przechowywane są w formie tradycyjnej (papierowej).
Udostępniane są na wniosek w formie kopii lub do wglądu.
Dodatkowo w archiwum znajdują się szczątkowe dokumenty archiwalne dotyczące wyników prac poszukiwawczych i eksploatacyjnych za rudą uranu. Materiały te obejmują roczne sprawozdania produkcyjne, sprawozdania z wyników prac grup poszukiwawczych oraz plany ruchu kopalni.
Materiały te również są w formie tradycyjnej (papierowej) i udostępniane są na wniosek w formie kopii lub do wglądu.
Archiwum znajduje się w siedzibie Biura:

Biuro Obsługi Roszczeń b. Pracowników
Zakładów Produkcji Rud Uranu
ul. 1 Maja 43
58-500 Jelenia Góra

 

Metadane

Data publikacji : 12.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Skłodowski
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Zalewska Gabinet Prezesa
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL