Państwowa Agencja Atomistyki

Rejestr jednostek organizacyjnych, których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące wymaga zezwolenia lub zgłoszenia

Na mocy art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1792) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych, których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące wymaga zezwolenia lub zgłoszenia.

Kierownicy jednostek organizacyjnych są obowiązani zgłaszać organowi wydającemu zezwolenie wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu albo zgłoszeniu.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia (Dz.U., nr 137, poz. 1153, z 2004 r. nr 98, poz. 980) określono:

  1. przypadki, w których wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, zwanym dalej "narażeniem", nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia;
  2. przypadki, w których działalność związana z narażeniem może być wykonywana na podstawie zgłoszenia;
  3. graniczne wartości aktywności całkowitej i stężenia promieniotwórczego izotopów promieniotwórczych, jako kryteria zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia.

Metadane

Data publikacji : 10.03.2014
Data modyfikacji : 24.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Zalewska Gabinet Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Stanisław Janikowski

Opcje strony

do góry