Biuletyn Informacji Publicznej Rejestr jednostek organizacyjnych, których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące wymaga zezwolenia lub zgłoszenia - Rejestr jednostek organizacyjnych, których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące wymaga zezwolenia lub zgłoszenia - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Rejestr jednostek organizacyjnych, których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące wymaga zezwolenia lub zgłoszenia

Poniedziałek, 10 marca 2014

Na mocy art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 576) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych, których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące wymaga zezwolenia lub zgłoszenia.


Kierownicy jednostek organizacyjnych są obowiązani zgłaszać organowi wydającemu zezwolenie wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu albo zgłoszeniu.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia (Dz.U. z 2002 r., Nr 137, poz. 1153, z późn. zm.) określono:
1) przypadki, w których wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, zwanym dalej "narażeniem", nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia;
2)  przypadki, w których działalność związana z narażeniem może być wykonywana na podstawie zgłoszenia;
3) graniczne wartości aktywności całkowitej i stężenia promieniotwórczego izotopów promieniotwórczych, jako kryteria zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia.

 

Metadane

Data publikacji : 10.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Zalewska Gabinet Prezesa
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL