Państwowa Agencja Atomistyki

Rejestr jednostek uprawnionych do prowadzenia szkoleń

Szkolenia wymagane do uzyskania uprawnień do zajmowania stanowisk istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej lub inspektorów ochrony radiologicznej prowadzone są wyłącznie przez uprawnione jednostki organizacyjne. Jednostki te muszą uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki po wykazaniu się przez jednostkę możliwościami kadrowymi oraz techniczno-organizacyjnymi do przeprowadzenia szkolenia.

Rejestr jednostek organizacyjnych Uprawnionych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do zatrudnienia na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

Lp. Nazwa Jednostki Siedziba Adres do korespondencji Nr telefonu Nr faksu e-mail Rodzaj szkolenia Data wpisu
1. Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej ul. Garbary 15,
61-866 Poznań
ul. Garbary 15,
61-866 Poznań
61 885 05 21 61 885 07 23 Kubicka.Maria@wp.pl
Kinga.Kapecka@wp.pl
A-A; S-A; S-Z; listopad 2016
2. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej ul. Konwaliowa 7,
03-194 Warszawa
ul. Konwaliowa 7,
03-194 Warszawa
22 811 00 11 22  16 16 dyrclor@clor.waw.pl A-A; S-A; S-Z; październik 2016
3. Narodowe Centrum Badań Jądrowych 05-400 Otwock - Świerk 05-400 Otwock - Świerk 22 273 16 12 22 779 34 81 l.dobrzyński@ncbj.gov.pl R-O; R-D; R-OK; S-E; A-A; S-A. lipiec 2017
4. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,
44-101 Gliwice
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,
44-101 Gliwice
32 278 86 66 32 231 35 12 onkologia@io.gliwice.pl S-A; S-Z listopad 2016
5. Instytut Fizyki Jadrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152,
31-342 Karków
ul. Radzikowskiego 152,
31-342 Kraków
12 662 82 00 12 662 84 58 dyrektor@ifj.edu.pl
Katarzyna.Zbroja@ifj.edu.pl
A-A; S-A październik 2016
6. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ul. Garncarska 11,
31-115 Kraków
ul. Garncarska 11,
31-115 Kraków
12 634 82 00 12 422 66 80 z5cook@cyfronet.pl S-A; S-Z grudzień 2016

7.

Zakład Unieszkodliwania Odpadów Promieniotwórczych 05-400 Otwock - Świerk 05-400 Otwock - Świerk 22 718 02 92 22 718 02 57 zuop@zuop.pl S-E; S-O grudzień 2019
8. RADMED Patrycja Mantaj ul. Kossaka 90,
64-920 Piła
ul. Katowicka 23/48,
61-131 Poznań
606 110 169  - radmed.pm@gmail.com
patrycja.mantaj@wp.pl
patrycja.mantaj@gmail.com
A-A; S-A; S-Z styczeń 20020

Rejestr jednostek organizacyjnych uprawnionych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej

Lp. Nazwa Jednostki Siedziba Adres do korespondencji Nr telefonu Nr faksu e-mail Rodzaj szkolenia Data wpisu
1. Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej ul. Garbary 15,
61-866 Poznań
ul. Garbary 15,
61-866 Poznań
61 885 05 21 61 885 07 23 Kubicka.Maria@wp.pl
Kinga.Kapecka@wp.pl
IOR-1R; IOR-1Z;
IOR-1; IOR-3.
listopad 2016
2. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej ul. Konwaliowa 7,
03-194 Warszawa
ul. Konwaliowa 7,
03-194 Warszawa
22 811 00 11 22 811 16 16 dyrclor@clor.waw.pl IOR-1R; IOR-1Z;
IOR-1; IOR-3.
październik 2016
3. Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT ul. Podgórna 4,
40-955 Katowice
ul. Podgórna 4,
40-955 Katowice
32 255 32 27 32 255 22 45 biuro@not.katowice.pl IOR-1R, IOR-1Z, IOR-1. luty 2017
4. Akademia Sztuki Wojennej Al. Gen. A. Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa
Al. Gen. A. Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa
261 814 537 - w.wator@akademia.mil.pl IOR-1 wrzesień 2017
5. Narodowe Centrum Badań Jądrowych 05-400 Otwock - Świerk 05-400 Otwock - Świerk 22 273 16 12 22 779 34 81 l.dobrzyński@ncbj.gov.pl IOR-1R; IOR-1Z; IOR-1. lipiec 2017
6. RADMED Patrycja Mantaj ul. Kossaka 90,
64-920 Piła
ul. Katowicka 23/48,
61-131 Poznań
606 110 169

-

radmed.pm@gmail.com
patrycja.mantaj@wp.pl
patrycja.mantaj@gmail.com
IOR-1R; IOR-1Z; IOR-1; IOR-3 styczeń 2020

 

Metadane

Data publikacji : 18.02.2014
Data modyfikacji : 24.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edward Raban
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Zalewska Gabinet Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Stanisław Janikowski

Opcje strony

do góry