Biuletyn Informacji Publicznej Rejestr jednostek uprawnionych do prowadzenia szkoleń - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Rejestr jednostek uprawnionych do prowadzenia szkoleń

Wtorek, 18 lutego 2014

Rejestr jednostek uprawnionych do prowadzenia szkoleń

Szkolenia wymagane do uzyskania uprawnień do zajmowania stanowisk istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej lub inspektorów ochrony radiologicznej prowadzone są wyłącznie przez uprawnione jednostki organizacyjne. Jednostki te muszą uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki po wykazaniu się przez jednostkę możliwościami kadrowymi oraz techniczno-organizacyjnymi do przeprowadzenia szkolenia.

 

Rejestr jednostek organizacyjnych Uprawnionych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do zatrudnienia na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej:

Lp.

Nazwa Jednostki

Siedziba

Adres do korespondencji

Nr telefonu

Nr faksu

e-mail

Rodzaj szkolenia

Data wpisu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej

ul. Garbary 15,
61-866 Poznań

ul. Garbary 15,
61-866 Poznań

61 885 05 21

61 885 07 23

Kubicka.Maria@wp.pl
Kinga.Kapecka@wp.pl

A-A; S-A; S-Z;

listopad 2016

2

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

ul. Konwaliowa 7,
03-194 Warszawa

ul. Konwaliowa 7,
03-194 Warszawa

22 811 00 11

22  16 16

dyrclor@clor.waw.pl

A-A; S-A; S-Z;

 

październik 2016

3

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

05-400 Otwock - Świerk

05-400 Otwock - Świerk

22 273 16 12

22 779 34 81

l.dobrzyński@ncbj.gov.pl

R-O; R-D; R-OK; S-E; A-A; S-A.

lipiec 2017

4

Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,
44-101 Gliwice

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,
44-101 Gliwice

32 278 86 66

32 231 35 12

onkologia@io.gliwice.pl

S-A; S-Z

listopad 2016

5

Instytut Fizyki Jadrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Radzikowskiego 152,
31-342 Karków

ul. Radzikowskiego 152,
31-342 Kraków

12 662 82 00

12 662 84 58

dyrektor@ifj.edu.pl
Katarzyna.Zbroja@ifj.edu.pl

A-A; S-A

październik 2016

6

Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

ul. Garncarska 11,
31-115 Kraków

ul. Garncarska 11,
31-115 Kraków

12 634 82 00

12 422 66 80

z5cook@cyfronet.pl

S-A; S-Z

grudzień 2016

 


Rejestr jednostek organizacyjnych uprawnionych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej

 

Lp.

Nazwa Jednostki

Siedziba

Adres do korespondencji

Nr telefonu

Nr faksu

e-mail

Rodzaj szkolenia

Data wpisu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej

ul. Garbary 15,
61-866 Poznań

ul. Garbary 15,
61-866 Poznań

61 885 05 21

61 885 07 23

Kubicka.Maria@wp.pl
Kinga.Kapecka@wp.pl

IOR-1R; IOR-1Z;
IOR-1; IOR-3.

listopad 2016

2

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

ul. Konwaliowa 7,
03-194 Warszawa

ul. Konwaliowa 7,
03-194 Warszawa

22 811 00 11

22 811 16 16

dyrclor@clor.waw.pl

IOR-1R; IOR-1Z;
IOR-1; IOR-3.

listopad 2012

3

Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT

ul. Podgórna 4,
40-955 Katowice

ul. Podgórna 4,
40-955 Katowice

32 255 32 27

32 255 22 45

biuro@not.katowice.pl

IOR-1R, IOR-1Z, IOR-1.

luty 2017

4

Akademia Sztuki Wojennej

Al. Gen. A. Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa

Al. Gen. A. Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa

261 814 537

-

w.wator@akademia.mil.pl

IOR-1

wrzesień 2017

5

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

05-400 Otwock - Świerk

05-400 Otwock - Świerk

22 273 16 12

22 779 34 81

l.dobrzyński@ncbj.gov.pl

IOR-1R; IOR-1Z; IOR-1.

lipiec 2017

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 18.02.2014
Data modyfikacji : 30.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edward Raban
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Zalewska Gabinet Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Stanisław Janikowski
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL