Biuletyn Informacji Publicznej Rejestr jednostek uprawnionych do prowadzenia szkoleń - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Rejestr jednostek uprawnionych do prowadzenia szkoleń

Wtorek, 18 lutego 2014

Rejestr jednostek uprawnionych do prowadzenia szkoleń

Szkolenia wymagane do uzyskania uprawnień do zajmowania stanowisk istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej lub inspektorów ochrony radiologicznej prowadzone są wyłącznie przez uprawnione jednostki organizacyjne. Jednostki te muszą uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki po wykazaniu się przez jednostkę możliwościami kadrowymi oraz techniczno-organizacyjnymi do przeprowadzenia szkolenia.

 

Rejestr jednostek organizacyjnych Uprawnionych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do zatrudnienia na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej:

Lp.

Nazwa Jednostki

Siedziba

Adres do korespondencji

Nr telefonu

Nr faksu

e-mail

Rodzaj szkolenia

Data wpisu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej

61-866 Poznań,

ul. Garbary 15

61-866 Poznań,

ul. Garbary 15

(61)

885 05 21

(61)

885 07 23

Kubicka.Maria@wp.pl

Kinga.Kapecka@wp.pl

 

A-A; S-A; S-Z;

 

Listopad

2016

2

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

03-194 Warszawa

ul. Konwaliowa 7

03-194 Warszawa

ul. Konwaliowa 7

(22)

811 00 11

(22)

811 16 16

dyrclor@clor.waw.pl

 

A-A; S-A; S-Z;

 

Październik

2016

3

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

05-400 Otwock - Świerk

05-400 Otwock - Świerk

(22)

273 16 12

(22)

779 34 81

l.dobrzyński@ncbj.gov.pl

 

R-O; R-D; R-OK; S-E; A-A; S-A.

Lipiec 2017

4

Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

44-101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

44-101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

(32)

278 86 66

(32)

231 35 12

onkologia@io.gliwice.pl

 

S-A; S-Z

Listopad 2016

5

Instytut Fizyki Jadrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

31-342 Karków

ul. Radzikowskiego 152

031-342 Kraków

ul. Radzikowskiego 152

(12)

662 82 00

(12)

662 84 58

dyrektor@ifj.edu.pl

Katarzyna.Zbroja@ifj.edu.pl

A-A; S-A.;

Październik 2016

6

Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

31-115 Kraków ul. Garncarska 11

31-115 Kraków ul. Garncarska 11

(12)

634 82 00

(12)

422 66 80

z5cook@cyfronet.pl

 

S-A; S-Z.

 

Grudzień 2016

 


Rejestr jednostek organizacyjnych uprawnionych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej

 

Lp.

Nazwa Jednostki

Siedziba

Adres do korespondencji

Nr telefonu

Nr faksu

e-mail

Rodzaj szkolenia

Data wpisu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej

61-866 Poznań,

ul. Garbary 15

61-866 Poznań,

ul. Garbary 15

(61)

885 05 21

(61)

885 07 23

Kubicka.Maria@wp.pl

Kinga.Kapecka@wp.pl

 

IOR-1R;

IOR-1Z;

IOR-1; IOR-3.

Listopad

2016

2

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

03-194 Warszawa

ul. Konwaliowa 7

03-194 Warszawa

ul. Konwaliowa 7

(22)

811 00 11

(22)

811 16 16

dyrclor@clor.waw.pl

 

IOR-1R;

IOR-1Z;

IOR-1; IOR-3.

Listopad

2012

3

Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT

40-955 Katowice

ul. Podgórna 4

40-955 Katowice

ul. Podgórna 4

(32)

255 32 27

(32)

255 22 45

korgul@fuw.edu.pl

 

IOR-1R, IOR-1Z, IOR-1.

Luty

2017

4

Akademia Sztuki Wojennej

00-910 Warszawa,

Al. Gen. A. Chruściela "Montera" 103

00-910 Warszawa,

Al. Gen. A. Chruściela "Montera" 103

(22)

261 814 537

 

-

w.wator@akademia.mil.pl

IOR-1

Wrzesień 2017

5

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

05-400 Otwock - Świerk

05-400 Otwock - Świerk

(22)

273 16 12

(22)

779 34 81

l.dobrzyński@ncbj.gov.pl

IOR-1R.

IOR-1Z;

IOR-1.

Lipiec 2017

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 18.02.2014
Data modyfikacji : 04.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Edward Raban
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Zalewska Gabinet Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Zalewska
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL