Biuletyn Informacji Publicznej Rejestr jednostek uprawnionych do prowadzenia szkoleń - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Rejestr jednostek uprawnionych do prowadzenia szkoleń

Wtorek, 18 lutego 2014

Rejestr jednostek uprawnionych do prowadzenia szkoleń

Szkolenia wymagane do uzyskania uprawnień do zajmowania stanowisk istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej lub inspektorów ochrony radiologicznej prowadzone są wyłącznie przez uprawnione jednostki organizacyjne. Jednostki te muszą uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki po wykazaniu się przez jednostkę możliwościami kadrowymi oraz techniczno-organizacyjnymi do przeprowadzenia szkolenia.

 

Rejestr jednostek organizacyjnych Uprawnionych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do zatrudnienia na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej:

Lp.

Nazwa Jednostki

Siedziba

Adres do korespondencji

Nr telefonu

Nr faksu

e-mail

Rodzaj szkolenia

Data wpisu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej

61-866 Poznań,

ul. Garbary 15

61-866 Poznań,

ul. Garbary 15

(61)

885 05 21

(61)

885 07 23

Kubicka.Maria@wp.pl

Kinga.Kapecka@wp.pl

 

A-A; S-A; S-Z;

 

Listopad

2012

2

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

03-194 Warszawa

ul. Konwaliowa 7

03-194 Warszawa

ul. Konwaliowa 7

(22)

811 00 11

(22)

811 16 16

dyrclor@clor.waw.pl

 

A-A; S-A; S-Z;

 

Listopad

2012

3

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

05-400 Otwock - Świerk

05-400 Otwock - Świerk

(22)

718 06 12

(22)

779 34 81

l.dobrzyński@ncbj.gov.pl

 

A-A

Styczeń 2013

4

Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

44-101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

44-101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

(32)

278 86 66

(32)

231 35 12

onkologia@io.gliwice.pl

 

S-A; S-Z

Sierpień 2013

5

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

05-400 Otwock - Świerk

05-400 Otwock - Świerk

(22)

718 00 01

(22)

779 38 88

l.dobrzyński@ncbj.gov.pl

 

R-O; R-D;

R-OK.;

S-E.

Styczeń 2014

6

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

31-342 Kraków

ul. Radzikowskiego 152

31-342 Kraków

ul. Radzikowskiego 152

(12)

662 82 00

(12)

662 84 58

dyrektor@ifj.edu.pl

Katarzyna.Zbroja@ifj.edu.pl

 

A-A

S-A

Sierpień 2014

7

Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

31-115 Kraków, ul. Garncarska 11

31-115 Kraków, ul. Garncarska 11

(12)

634 82 00

(12)

422 66 80

z5cook@cyfronet.pl

 

S-A; S-Z

Grudzień

2014

8

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych

05-400 Otwock - Świerk

05-400 Otwock - Świerk

(22)

718 00 92

(22)

718 02 57

zuop@zuop.pl

S-O (trzy stanowiska);   S-E.

Maj 2015

Wersja PDF

 


Rejestr jednostek organizacyjnych uprawnionych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej

 

Lp.

Nazwa Jednostki

Siedziba

Adres do korespondencji

Nr telefonu

Nr faksu

e-mail

Rodzaj szkolenia

Data wpisu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej

61-866 Poznań,

ul. Garbary 15

61-866 Poznań,

ul. Garbary 15

(61)

885 05 21

(61)

885 07 23

Kubicka.Maria@wp.pl

Kinga.Kapecka@wp.pl

 

IOR-1R;

IOR-1Z;

IOR-1; IOR-3.

Listopad

2012

2

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

03-194 Warszawa

ul. Konwaliowa 7

03-194 Warszawa

ul. Konwaliowa 7

(22)

811 00 11

(22)

811 16 16

dyrclor@clor.waw.pl

 

IOR-1R;

IOR-1Z;

IOR-1; IOR-3.

Listopad

2012

3

Uniwersytet

Warszawski

Wydział Fizyki

00-681 Warszawa

ul. Hoża 69

00-681 Warszawa

ul. Hoża 69

(22)

553 23 93

(22)

553 23 94

korgul@fuw.edu.pl

 

IOR-1, IOR-1Z, IOR-1R.

Listopad

2012; Kwiecień 2013

4

Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT

40-955 Katowice

ul. Podgórna 4

40-955 Katowice

ul. Podgórna 4

(32)

255 32 27

(32)

255 22 45

biuro@not.katowice.pl

 

IOR-1R;

IOR-1Z;

IOR-1.

Styczeń 2013

5

Akademia Obrony Narodowej

00-910 Warszawa,

Al. Gen. A. Chruściela 103

00-910 Warszawa, Al. Gen. A. Chruściela 103

(22)

681 45 37

(22)

681 46 15

csopbmr@aon.edu.pl

 

IOR-1

Czerwiec 2013

6

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

05-400 Otwock - Świerk

05-400 Otwock - Świerk

(22)

718 06 12

(22)

779 34 81

l.dobrzyński@ncbj.gov.pl

IOR-1R;

IOR-1Z;

IOR-1.

Wrzesień 2013

7

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

(32)

258 16 13

(32)

25965 33

gig@gig.eu

IOR-1

Czerwiec 2015

 

Wersja PDF

 

 

 

Metadane

Data publikacji 18.02.2014
Data modyfikacji 12.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Skłodowski
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Zalewska Gabinet Prezesa
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Zalewska
©2006-2017 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL