Państwowa Agencja Atomistyki

Rejestr zbiorów danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez PAA jest Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki porwadzony jest przez powołanego przez Prezesa PAA Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych rejestr prowadzony jest w formie papierowej, a jego przeglądanie możliwe jest w siedzibie Państwowej Agencji Atomistyki poprzez kancelarię ogólną.

Metadane

Data publikacji : 17.06.2015
Data modyfikacji : 24.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Skłodowski
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Skłodowski
Osoba modyfikująca informację:
Stanisław Janikowski

Opcje strony

do góry