Biuletyn Informacji Publicznej Zbiorczo (od 2012 r.) - Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Czwartek, 10 lipca 2014

Zbiorczo (od 2012 r.)

Nr karty Rok Rodzaj dokumentu Nazwa dokumentu Temat dokumentu Obszar, którego dotyczy dokument
1/2012 2012 Wniosek o zmianę zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego NCBJ/DI/27/2012 Wniosek dotyczy zmiany zezwolenia nr 1/2009/MARIA z dnia 31 marca 2009 r. w związku z planowanym wywozem wypalonego paliwa jądrowego typu MR z Polski do Federacji Rosyjskiej oraz w zakresie dopuszczającym pracę reaktora z wykorzystaniem niskowzbogaconego paliwa jądrowego typu MC Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
2/2012 2012 Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie na eksploatację obiektu jądrowego Aneks nr 8/2012/MARIA Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie nr 1/2009/MARIA z dnia 31 marca 2009 r. w celu umożliwienia wykonywania czynności z wypalonym paliwem jądrowym typu MR w związku z jego wywozem do Federacji Rosyjskiej oraz dopuszczająca pracę reaktora z wykorzystaniem niskowzbogaconego paliw jądrowego typu MC Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
3/2012 2012 Wniosek o zmianę zezwolenia na likwidację obiektu jądrowego i eksploatację obiektów jądrowych Wniosek ZUOP/1388/2012 Zmiana zezwolenia w związku z planowanym wywozem wypalonego paliwa jądrowego typu EK-10 z Polski do Federacji Rosyjskiej Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
4/2012 2012 Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie na likwidację obiektu jądrowego eksploatację obiektów jądrowych Aneks nr 1/2012/ZUOP Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie nr 1/2002/Ewa z dnia 15 stycznia 2002 r. w celu umożliwienia wykonywania czynności z wypalonym paliwem jądrowym typu EK-10w związku z jego wywozem do Federacji Rosyjskiej Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
5/2012 2012 Wniosek o zmienię zezwolenie na likwidację obiektu jądrowego i eksploatację obiektów jądrowych Wniosek ZUOP/1584/2012 Wniosek dotyczy zmiany zezwolenia nr 1/2002/Ewa z dnia 15 stycznia 2002 r. w związku z planowanym wywozem wypalonego paliwa jądrowego typu MR z Polski do Federacji Rosyjskiej Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
6/2012 2012 Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie na likwidację obiektu jądrowego eksploatację obiektów jądrowych Aneks nr 2/2012/ZUOP Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie nr 1/2002/Ewa z dnia 15 stycznia 2002 r. w celu umożliwienia wykonywania czynności z wypalonym paliwem jądrowym typu MR w związku z jego wywozem do Federacji Rosyjskiej Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
7/2012 2012 Wniosek o zmianę zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego Wniosek NCBJ/D/1145/2012 Wniosek dotyczy zmiany zezwolenia nr 1/2009/MARIA z dnia 31 marca 2009 r. w zakresie dopuszczającym pracę reaktora z wykorzystaniem niskowzbogaconego paliw jądrowego typu MR Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
1/2013 2013 Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie na eksploatację obiektu jądrowego Aneks nr 9/2013/MARIA Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie nr 1/2009/MARIA z dnia 31 marca 2009 r. dopuszczająca pracę reaktora z wykorzystaniem niskowzbogaconego paliw jądrowego typu MR Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
2/2013 2013 Wniosek o zmianę zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego NCBJ/DI/16/2013 Wniosek dotyczy zmiany zezwolenia nr 1/2009/MARIA z dnia 31 marca 2009 r. w zakresie zmiany parametrów pracy kanałów paliwowych Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
3/2013 2013 Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie na eksploatację obiektu jądrowego Aneks nr 10/2013/MARIA Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie nr 1/2009/MARIA z dnia 31 marca 2009 r. w zakresie zmiany parametrów pracy kanałów paliwowych Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
4/2013 2013 Wniosek o zmianę zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego Wniosek NCBJ/D/988/2013 Wniosek dotyczy zmiany zezwolenia nr 1/2009/MARIA z dnia 31 marca 2009 r. w związku z planowanymi zmianami w układzie chłodzenia kanałów paliwowych reaktora   Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
5/2013 2013 Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie na likwidację obiektu jądrowego eksploatację obiektów jądrowych Aneks nr 11/2013/MARIA Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie nr 1/2009/MARIA z dnia 31 marca 2009 r. zatwierdzająca zmiany w układzie chłodzenia kanałów paliwowych reaktora Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
1/2014 2014 Wniosek o zmianę zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego Pismo nr NCBJ/D/698/2014 Wniosek dotyczy zmiany zezwolenia nr 1/2009/MARIA z dnia 31 marca 2009 r. w związku z wywozem wypalonego paliwa jądrowego z Polski do Federacji Rosyjskiej Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
2/2014  2014 Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie na eksploatację obiektu jądrowego   Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie nr 1/2009/MARIA z dnia 31 marca 2009 r. w celu umożliwienia wykonywania czynności z wypalonym paliwem jądrowym w związku z jego wywozem do Federacji Rosyjskiej Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
3/2014 2014 Wniosek o zmienię zezwolenie na likwidację obiektu jądrowego i eksploatację obiektów jądrowych Pismo nr ZUOP/1269/2014 Wniosek dotyczy zmiany zezwolenia nr 1/2002/Ewa z dnia 15 stycznia 2002 r. w związku z planowanym wywozem wypalonego paliwa jądrowego z Polski do Federacji Rosyjskiej Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
4/2014 2014 Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie na likwidację obiektu jądrowego eksploatację obiektów jądrowych Aneks nr 1/2014/ZUOP  Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie nr 1/2002/Ewa z dnia 15 stycznia 2002 r. w celu umożliwienia wykonywania czynności z wypalonym paliwem jądrowym w związku z jego wywozem do Federacji Rosyjskiej Woj.: mazowieckie,
Powiat: otwocki,
Gmina: otwocki
5/2014 2014 Wniosek o zmianę zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego Pismo nr NCBJ/D/282/2014 Wniosek dotyczy zmiany zezwolenia nr 1/2009/MARIA z dnia 31 marca 2009 r. w zakresie dopuszczenia do użytkowania w reaktorze Maria konwertera neutronów Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
6/2014 2014 Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie na eksploatację obiektu jądrowego Aneks nr 13/2014/MARIA Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie nr 1/2009/MARIA z dnia 31 marca 2009 r. dopuszczająca do użytkowania w reaktorze Maria konwertera neutronów Woj.: mazowieckie, powiat:
Otwocki,
Gmina: otwocki
7/0214 2014 Wniosek o zmianę zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego Pismo nr NCBJ/D/1074/2014 Wniosek dotyczy zmiany zezwolenia nr 1/2009/Maria w zakresie dopuszczenia do pracy reaktora Maria ze zmodernizowanym układem rezerwowego zasilania w energię elektryczną Woj.: mazowieckie, powiat:
Otwocki,
Gmina: otwocki
8/2014 2014 Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie na eksploatację obiektu jądrowego Aneks nr 14/2014/MARIA  Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie nr 1/2009/MARIA z dnia 31 marca 2009 r. dopuszczająca do pracy reaktor Maria ze zmodernizowanym układem rezerwowego zasilania w energię elektryczną Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
9/2014 2014 Wniosek o wydanie zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego NCBJ/D/1258/2014 Wniosek dotyczy wydania zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego w związku z zbliżającym się wygaśnięciem zezwolenia nr 1/2009/MARIA Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
1/2015 2015 Zezwolenie na eksploatację obiektu jądrowego P-PAA/77/1409/2015 Zezwolenie na ekploatację obiektu jądrowego - reaktora badawczego Maria przez Narodowe Centrum badań Jądrowych Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
1/2016 2016 Wniosek o zmianę zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego NCBJ/D/611/2016 Wniosek dotyczy zmiany zezwolenia nr 1/2015/Maria z dnia 31 marca 2015 r. w związku z umożliwieniem napromieniania w reaktorze badawczym Maria nowego typu tarcz uranowych LEU NWMI Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
2/2016 2016 Wniosek o zmianę zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego ZUOP/1302/2016 Wniosek dotyczy zmiany zezwolenia nr 1/2002/Ewa z dnia 15 stycznia 2002 r. w związku z  planowanym wywozem wypalonego paliwa jądrowego z Polski do Federacji Rosyjskiej. Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
3/2016 2016 Wniosek o zmianę zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego NCBJ/710/2016 Wniosek dotyczy zmiany zezwolenia nr 1/2015/Maria z dnia 31 marca 2015 r. w związku z umożliwieniem napromieniania w reaktorze badawczym Maria nowego typu płytek uranowych Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
4/2016 2016 Wniosek o zmianę zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego NCBJ/D/724/2016 Wniosek dotyczy zmiany zezwolenia nr 1/2015/Maria z dnia 31 marca 2015 r. w związku z umożliwieniem wykorzystania nowych materiałów eksploatacyjnych w reaktorze badawczego Maria Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
5/2016 2016 Wniosek o zmianę zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego DBJ.5000.12.7.2016.MD Decyzja zmieniająca zezwolenie nr 1/2002/Ewa z dnia 15 stycznia 2002 r. w związku z planowanym wywozem wypalonego paliwa jądrowego z Polski do Federacji Rosyjskiej Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
6/2016 2016 Wniosek o zmianę zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego DBJ.5000.15.10.2016.MD Decyzja zmieniająca zezwolenie nr 1/2015/Maria z dnia 31 marca 2015 r. w związku z umożliwieniem napromieniania w reaktorze badawczym Maria nowego typu płytek uranowych Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 10.07.2014
Data modyfikacji : 16.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Skłodowski
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Skłodowski
Osoba modyfikująca informację:
Bartosz Skłodowski
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL