Biuletyn Informacji Publicznej Za 2012 rok - Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Poniedziałek, 26 stycznia 2015

Za 2012 rok

Nr karty Rok Rodzaj dokumentu Nazwa dokumentu Temat dokumentu Obszar, którego dotyczy dokument
1/2012 2012 Wniosek o zmianę zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego NCBJ/DI/27/2012 Wniosek dotyczy zmiany zezwolenia nr 1/2009/MARIA z dnia 31 marca 2009 r. w związku z planowanym wywozem wypalonego paliwa jądrowego typu MR z Polski do Federacji Rosyjskiej oraz w zakresie dopuszczającym pracę reaktora z wykorzystaniem niskowzbogaconego paliwa jądrowego typu MC Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
2/2012 2012 Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie na eksploatację obiektu jądrowego Aneks nr 8/2012/MARIA Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie nr 1/2009/MARIA z dnia 31 marca 2009 r. w celu umożliwienia wykonywania czynności z wypalonym paliwem jądrowym typu MR w związku z jego wywozem do Federacji Rosyjskiej oraz dopuszczająca pracę reaktora z wykorzystaniem niskowzbogaconego paliw jądrowego typu MC Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
3/2012 2012 Wniosek o zmianę zezwolenia na likwidację obiektu jądrowego i eksploatację obiektów jądrowych Wniosek ZUOP/1388/2012 Zmiana zezwolenia w związku z planowanym wywozem wypalonego paliwa jądrowego typu EK-10 z Polski do Federacji Rosyjskiej Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
4/2012 2012 Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie na likwidację obiektu jądrowego eksploatację obiektów jądrowych Aneks nr 1/2012/ZUOP Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie nr 1/2002/Ewa z dnia 15 stycznia 2002 r. w celu umożliwienia wykonywania czynności z wypalonym paliwem jądrowym typu EK-10w związku z jego wywozem do Federacji Rosyjskiej Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
5/2012 2012 Wniosek o zmienię zezwolenie na likwidację obiektu jądrowego i eksploatację obiektów jądrowych Wniosek ZUOP/1584/2012 Wniosek dotyczy zmiany zezwolenia nr 1/2002/Ewa z dnia 15 stycznia 2002 r. w związku z planowanym wywozem wypalonego paliwa jądrowego typu MR z Polski do Federacji Rosyjskiej Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
6/2012 2012 Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie na likwidację obiektu jądrowego eksploatację obiektów jądrowych Aneks nr 2/2012/ZUOP Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie nr 1/2002/Ewa z dnia 15 stycznia 2002 r. w celu umożliwienia wykonywania czynności z wypalonym paliwem jądrowym typu MR w związku z jego wywozem do Federacji Rosyjskiej Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
7/2012 2012 Wniosek o zmianę zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego Wniosek NCBJ/D/1145/2012 Wniosek dotyczy zmiany zezwolenia nr 1/2009/MARIA z dnia 31 marca 2009 r. w zakresie dopuszczającym pracę reaktora z wykorzystaniem niskowzbogaconego paliw jądrowego typu MR Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock

Metadane

Data publikacji : 26.01.2015
Data modyfikacji : 23.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Skłodowski
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Skłodowski
Osoba modyfikująca informację:
Bartosz Skłodowski
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL