Biuletyn Informacji Publicznej Za 2014 rok - Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Poniedziałek, 26 stycznia 2015

Za 2014 rok

Nr karty Rok Rodzaj dokumentu Nazwa dokumentu Temat dokumentu Obszar, którego dotyczy dokument
1/2014 2014 Wniosek o zmianę zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego Pismo nr NCBJ/D/698/2014 Wniosek dotyczy zmiany zezwolenia nr 1/2009/MARIA z dnia 31 marca 2009 r. w związku z wywozem wypalonego paliwa jądrowego z Polski do Federacji Rosyjskiej Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
2/2014  2014 Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie na eksploatację obiektu jądrowego Aneks 8/2012/MARIA Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie nr 1/2009/MARIA z dnia 31 marca 2009 r. w celu umożliwienia wykonywania czynności z wypalonym paliwem jądrowym w związku z jego wywozem do Federacji Rosyjskiej Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
3/2014 2014 Wniosek o zmienię zezwolenie na likwidację obiektu jądrowego i eksploatację obiektów jądrowych Pismo nr ZUOP/1269/2014 Wniosek dotyczy zmiany zezwolenia nr 1/2002/Ewa z dnia 15 stycznia 2002 r. w związku z planowanym wywozem wypalonego paliwa jądrowego z Polski do Federacji Rosyjskiej Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
4/2014 2014 Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie na likwidację obiektu jądrowego eksploatację obiektów jądrowych Aneks nr 1/2014/ZUOP  Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie nr 1/2002/Ewa z dnia 15 stycznia 2002 r. w celu umożliwienia wykonywania czynności z wypalonym paliwem jądrowym w związku z jego wywozem do Federacji Rosyjskiej Woj.: mazowieckie,
Powiat: otwocki,
Gmina: otwocki
5/2014 2014 Wniosek o zmianę zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego Pismo nr NCBJ/D/282/2014 Wniosek dotyczy zmiany zezwolenia nr 1/2009/MARIA z dnia 31 marca 2009 r. w zakresie dopuszczenia do użytkowania w reaktorze Maria konwertera neutronów Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
6/2014 2014 Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie na eksploatację obiektu jądrowego Aneks nr 13/2014/MARIA Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie nr 1/2009/MARIA z dnia 31 marca 2009 r. dopuszczająca do użytkowania w reaktorze Maria konwertera neutronów Woj.: mazowieckie, powiat:
Otwocki,
Gmina: otwocki
7/0214 2014 Wniosek o zmianę zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego Pismo nr NCBJ/D/1074/2014 Wniosek dotyczy zmiany zezwolenia nr 1/2009/Maria w zakresie dopuszczenia do pracy reaktora Maria ze zmodernizowanym układem rezerwowego zasilania w energię elektryczną Woj.: mazowieckie, powiat:
Otwocki,
Gmina: otwocki
8/2014 2014 Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie na eksploatację obiektu jądrowego Aneks nr 14/2014/MARIA  Decyzja zmieniająca (aneks) zezwolenie nr 1/2009/MARIA z dnia 31 marca 2009 r. dopuszczająca do pracy reaktor Maria ze zmodernizowanym układem rezerwowego zasilania w energię elektryczną Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
9/2014 2014 Wniosek o wydanie zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego NCBJ/D/1258/2014 Wniosek dotyczy wydania zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego w związku z zbliżającym się wygaśnięciem zezwolenia nr 1/2009/MARIA Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock

 

 

Metadane

Data publikacji : 26.01.2015
Data modyfikacji : 23.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Skłodowski
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Skłodowski
Osoba modyfikująca informację:
Bartosz Skłodowski
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL