Biuletyn Informacji Publicznej Za 2016 rok - Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wtorek, 05 lipca 2016

Za 2016 rok

1/2016 2016 Wniosek o zmianę zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego NCBJ/D/611/2016 Wniosek dotyczy zmiany zezwolenia nr 1/2015/Maria z dnia 31 marca 2015 r. w związku z umożliwieniem napromieniania w reaktorze badawczym Maria nowego typu tarcz uranowych LEU NWMI Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
2/2016 2016 Wniosek o zmianę zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego ZUOP/1302/2016 Wniosek dotyczy zmiany zezwolenia nr 1/2002/Ewa z dnia 15 stycznia 2002 r. w związku z  planowanym wywozem wypalonego paliwa jądrowego z Polski do Federacji Rosyjskiej. Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
3/2016 2016 Wniosek o zmianę zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego NCBJ/710/2016 Wniosek dotyczy zmiany zezwolenia nr 1/2015/Maria z dnia 31 marca 2015 r. w związku z umożliwieniem napromieniania w reaktorze badawczym Maria nowego typu płytek uranowych Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
4/2016 2016 Wniosek o zmianę zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego NCBJ/D/724/2016 Wniosek dotyczy zmiany zezwolenia nr 1/2015/Maria z dnia 31 marca 2015 r. w związku z umożliwieniem wykorzystania nowych materiałów eksploatacyjnych w reaktorze badawczego Maria Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
5/2016 2016 Wniosek o zmianę zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego DBJ.5000.12.7.2016.MD Decyzja zmieniająca zezwolenie nr 1/2002/Ewa z dnia 15 stycznia 2002 r. w związku z planowanym wywozem wypalonego paliwa jądrowego z Polski do Federacji Rosyjskiej Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock
6/2016 2016 Wniosek o zmianę zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego DBJ.5000.15.10.2016.MD Decyzja zmieniająca zezwolenie nr 1/2015/Maria z dnia 31 marca 2015 r. w związku z umożliwieniem napromieniania w reaktorze badawczym Maria nowego typu płytek uranowych Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock

7/2016

2016 Wniosek o zmianę zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego DBJ.5000.16.6.2016.PG

Decyzja zmieniająca zezwolenie nr 1/2015/Maria z dnia 31 marca 2015 r. w związku ze zmianą zezwolenia nr 1/2015/Maria z dnia 31 marca 2015 r. w związku z umożliwieniem wykorzystania nowych materiałów eksploatacyjnych w reaktorze badawczym Maria

Woj.: Mazowieckie
powiat:Otwocki,
Gmina: Otwock

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 05.07.2016
Data modyfikacji : 01.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Skłodowski
Osoba udostępniająca informację:
Elzbieta Zalewska
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Zalewska
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL