Biuletyn Informacji Publicznej Dostawa i wdrożenie sprzętu wraz z oprogramowaniem systemowym oraz oprogramowania bazodanowego na potrzeby Centrum Analiz Danych w Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych - Zamówienia Publiczne - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Zamówienia Publiczne

Strona znajduje się w archiwum.

Czwartek, 21 lipca 2016

Dostawa i wdrożenie sprzętu wraz z oprogramowaniem systemowym oraz oprogramowania bazodanowego na potrzeby Centrum Analiz Danych w Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych

181/2016/CEZAR

Załączniki do strony

Metadane

Data publikacji 21.07.2016
Data modyfikacji 11.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Skłodowski
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Skłodowski
Osoba modyfikująca informację:
Bartosz Skłodowski
©2006-2018 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL