Biuletyn Informacji Publicznej Wykonanie ekspertyzy dot. metod licencjonowania wysokotemperaturowych reaktorów chłodzonych gazem z uwzględnieniem ich specyfiki w porównaniu z reaktorami lekkowodnymi według przepisów prawa Stanów Zjednoczonych i polskiego - Zamówienia Publiczne - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Zamówienia Publiczne

Strona znajduje się w archiwum.

Wtorek, 13 września 2016

Wykonanie ekspertyzy dot. metod licencjonowania wysokotemperaturowych reaktorów chłodzonych gazem z uwzględnieniem ich specyfiki w porównaniu z reaktorami lekkowodnymi według przepisów prawa Stanów Zjednoczonych i polskiego

Nr 9/2016/DBJ

Załączniki do strony

Metadane

Data publikacji 13.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Podlodowska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba modyfikująca informację:
©2006-2018 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL