Biuletyn Informacji Publicznej Dokonywane zakupy - do 30.000 euro - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Dokonywane zakupy - do 30.000 euro

Nr referencyjny Przedmiot Data publikacji
Ogłoszenie o zakupie nr 77/2018/GP Świadczenie usług redaktora technicznego czterech numerów biuletynu "Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna" w 2018 r. 13 lutego 2018
61/2018/CEZAR Wykonanie usługi polegającej na ocenie narażenia radiacyjnego ludności Polski w 2017 r. 30 stycznia 2018
Ogłoszenie o zakupie Nr 351/2017/BDG Zakup serwera plików z systemem operacyjnym oraz z zapewnieniem serwisu posprzedażnego w okresie gwarancji. 22 listopada 2017
Ogłoszenie o zakupie Nr 215/2017/BDG Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego samochodu osobowego wyprodukowanego w 2017 r., dopuszczonego do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującym prawem. 28 czerwca 2017
Ogłoszenie o zakupie Nr 200/2017/BDG Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego samochodu osobowego wyprodukowanego w 2017 r., dopuszczonego do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującym prawem. 12 czerwca 2017
Ogłoszenie o zakupie Nr 185/2017/BDG Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego samochodu osobowego wyprodukowanego w 2017 r., dopuszczonego do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującym prawem. 30 maja 2017
Ogłoszenie o zakupie nr 167/2017/CEZAR Wykonanie usługi polegającej na oznaczeniu promieniotwórczości wody do picia w aglomeracjach miejskich i ocenie dawek od jej spożycia. 19 maja 2017
Ogłoszenie o zakupie Nr 161/2017/BDG Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego samochodu osobowego wyprodukowanego w 2017 r., dopuszczonego do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującym prawem. 10 maja 2017
Ogłoszenie o zakupie nr 124/2017/CEZAR Usługa polegająca na oznaczeniu promieniotwórczości wody do picia w aglomeracjach miejskich i ocenie dawek od jej spożycia 05 kwietnia 2017
Ogłoszenie o zakupie nr 125/2017/CEZAR Wykonanie kompleksowych pomiarów służących do oceny sytuacji radiacyjnej w otoczeniu Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie oraz wokół ośrodka w Świerku 05 kwietnia 2017
©2006-2018 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL