Państwowa Agencja Atomistyki
Nr referencyjny Przedmiot Data publikacji
Nr sprawy 233/2020/DBO Zakup 5 sztuk komputerów przenośnych z systemem operacyjnym oraz z zapewnieniem serwisu posprzedażowego w okresie gwarancji 21.10.2020
Nr sprawy 213/2020/DBO Zakup 5 sztuk komputerów przenośnych z systemem operacyjnym oraz z zapewnieniem serwisu posprzedażowego w okresie gwarancji 05.10.2020
Nr sprawy 214/2020/DBO Zakup teczek wiązanych bezkwasowych bez nadruku do Państwowej Agencji Atomistyki 05.10.2020
nr sprawy 184/2020/DBO Zakup serwera plików NAS wraz z półką rozszerzającą oraz akcesoriami 02.10.2020
Numer sprawy 183/2020/CEZAR Wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu pomiarów porównawczych zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w materiałach budowlanych dla laboratoriów prowadzących takie pomiary. 29.09.2020
Nr sprawy 204/2020/CEZAR Zakup i dostawa urządzenia do poboru aerozoli z powietrza wraz z filtrami i uchwytami na nie oraz zapewnieniem serwisu posprzedażowego w okresie gwarancji. 29.09.2020
Nr sprawy 203/2020/CEZAR Zakup i dostawa urządzeń dozymetrycznych do pomiaru mocy dawki i skażeń promieniotwórczych oraz identyfikacji radioizotopu wraz z zapewnieniem serwisu posprzedażowego w okresie gwarancji 29.09.2020
Nr sprawy: 176/2020/CEZAR Zakup usług wsparcia technicznego systemu stacji PMS i 39 stacji PMS oraz konserwacji 24 stacji PMS i napraw 16 stacji PMS 25.09.2020
Nr sprawy 200/2020/BSM Usługa wykonania: 300 szt. kalendarzy ścienych wieloplanszowych dwuletnich z logo PAA na lata 2021-2022 24.09.2020
Nr sprawy 180/2020/DBO Zakup materiałów i akcesoriów informatycznych, wyszczególnionych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zakupie 16.09.2020

Wybierz Strony

do góry