Biuletyn Informacji Publicznej Dokonywane zakupy - do 30.000 euro - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Dokonywane zakupy - do 30.000 euro

Nr referencyjny Przedmiot Data publikacji
Nr sprawy 304/2018/DBJ Wykonanie analizy obliczeniowej najlepszego oszacowania eksperymentu FPT-1 instalacji eksperymentalnej PHEBUS z wykorzystaniem kodu obliczeniowego MELCOR, a także sporządzenie raportu pod tytułem „Metodologia oceny obudowy bezpieczeństwa z punktu widzenia zachowania produktów rozszczepienia na podstawie wybranych danych eksperymentalnych” opisującego przebieg wykonanych prac. 05.10.2018
Nr sprawy 252/2018/BDG Zakup ergonomicznych foteli obrotowych wraz z zapewnieniem serwisu posprzedażnego w okresie gwarancji 21.08.2018
Nr sprawy 189/2018/BDG Zakup 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (kopiarek cyfrowych z funkcją drukarki sieciowej, skanera i faksu) na potrzeby Państwowej Agencji Atomistyki wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych oraz z zapewnieniem serwisu posprzedażowego w miejscach użytkowania urządzeń. 13.06.2018
Nr sprawy: 178/2018/BDG Zakup materiałów piśmienno-biurowych, drobnego sprzętu biurowego i innych materiałów na potrzeby Państwowej Agencji Atomistyki. 22.05.2018
Ogłoszenie o zakupie nr 177/2018/BDG Zakup usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w siedzibie Państwowej Agencji Atomistyki w Warszaw przy ul. Bonifraterskiej 17 w budynku North Gate. 19.05.2018
Ogłoszenie o zakupie nr 138/2018/BDG Zakup usług medycznych na rzecz kandydatów do pracy, pracowników, praktykantów i stażystów Państwowej Agencji Atomistyki, w zakresie: 1) profilaktycznych badań lekarskich (wstępnych, okresowych i kontrolnych), 2) konsultacji specjalistycznych – okulistycznych zlecanych przez Zamawiającego w każdym czasie, poza okresowymi badaniami profilaktycznymi, 3) wydawanie orzeczeń i zaświadczeń do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i przepisach wykonawczych, 4) innych usług medycznych świadczonych zgodn 10.04.2018
115/2018/CEZAR Wykonanie usługi konserwacji i serwisu stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. 20.03.2018
Ogłoszenie o zakupie nr 77/2018/GP Świadczenie usług redaktora technicznego czterech numerów biuletynu "Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna" w 2018 r. 19.02.2018
61/2018/CEZAR Wykonanie usługi polegającej na ocenie narażenia radiacyjnego ludności Polski w 2017 r. 30.01.2018
Ogłoszenie o zakupie Nr 351/2017/BDG Zakup serwera plików z systemem operacyjnym oraz z zapewnieniem serwisu posprzedażnego w okresie gwarancji. 22.11.2017
©2006-2018 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL