Biuletyn Informacji Publicznej Dokonywane zakupy - do 30.000 euro - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Dokonywane zakupy - do 30.000 euro

Nr referencyjny Przedmiot Data publikacji
Ogłoszenie o zakupie nr 83/2017/DBJ Sporządzenie raportu pod tytułem „Probabilistyczna analiza bezpieczeństwa eksploatacyjnych stanów przejściowych” przedstawiającego proces przeprowadzania probabilistycznych analiz bezpieczeństwa (PSA) elektrowni jądrowej z lekkowodnym reaktorem ciśnieniowym dla eksploatacyjnych stanów przejściowych oraz wykonanie przykładowego modelu obliczeniowego za pomocą oprogramowania SAPHIRE. 21 lutego 2017
Ogłoszenie o zakupie nr 84/2017/DBJ Wykonanie analizy obliczeniowej dla awarii rozerwania rurociągu wody zasilającej reaktora wrzącego typu ABWR z zastosowaniem kodu cieplno-przepływowego TRACE, wraz z opisem i analizą zjawisk fizycznych zachodzących w reaktorze podczas rozwoju awarii, a także sporządzenie raportu pod tytułem „Metodologia oceny wybranej awarii projektowej reaktora wrzącego w oparciu o przeprowadzoną analizę obliczeniową” opisującego przebieg wykonanych prac. 21 lutego 2017
Ogłoszenie o zakupie Nr 49/2017/DBJ Wykonanie opracowania, które posłuży do wykonania zaleceń technicznych Prezesa PAA dotyczących oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego z zakresu hydrologii i meteorologii. 02 lutego 2017
Ogłoszenie o zakupie nr 22/2017/CEZAR Wykonanie usługi polegającej na ocenie narażenia radiacyjnego ludności Polski w 2016 r. 10 lutego 2017
Ogłoszenie o zakupie nr 88/2017/GP Usługa redakcji czterech numerów biuletynu „Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna” 27 lutego 2017
Ogłoszenie o zakupie nr 90/2017/DBJ Wykonanie opracowania, które posłuży do wykonania zaleceń technicznych Prezesa PAA dotyczących oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego z zakresu hydrologii i meteorologii. 28 lutego 2017
Ogłoszenie o zakupie nr 120/2017/CEZAR Wykonanie usługi polegającej na pomiarach skażeń promieniotwórczych w próbkach wody, osadów dennych i ryb w ramach prowadzonego monitoringu skażeń promieniotwórczych Morza Bałtyckiego. 21 marca 2017
Ogłoszenie o zakupie nr 119/2017/CEZAR Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu pomiarów porównawczych w zakresie oznaczania izotopów Cs‑137 i Sr‑90 przez placówki podstawowe wykonujące pomiary skażeń promieniotwórczych w ramach monitoringu radiacyjnego kraju. 21 marca 2017
Ogłoszenie o zakupie nr 118/2017/CEZAR Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu pomiarów porównawczych w zakresie oznaczania izotopów Pu-239, Am-241, H-3, Ra-226 przez placówki specjalistyczne prowadzące pomiary skażeń promieniotwórczych w ramach monitoringu radiacyjnego kraju. 22 marca 2017
Ogłoszenie o zakupie nr 123/2017/CEZAR Usługa polegająca na oznaczeniu stężenia Cs-137 i Sr 90 w próbkach pożywienia. 30 marca 2017
©2006-2017 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL