Biuletyn Informacji Publicznej Dokonywane zakupy - do 30.000 euro - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Dokonywane zakupy - do 30.000 euro

Nr referencyjny Przedmiot Data publikacji
Nr sprawy: 50/2019/CEZAR Wykonanie usługi polegającej na ocenie narażenia radiacyjnego ludności Polski w 2018r. 12.02.2019
Nr sprawy: 52/2019/DNK Wykonanie usługi polegającej na wzorcowaniu przyrządów dozymetrycznych zgodnie ze Szczegółowym opisem zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zakupie. 31.01.2019
Nr sprawy: 359/2018/CEZAR Zakup części zamiennych do stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych PMS – stacja meteorologiczna Davis Vantage2 Pro (1 komplet) 13.12.2018
358/2018/CEZAR Zakup mediakonwertera światłowodowego typu AT-MC102XL (2 szt.). 13.12.2018
Nr sprawy: 361/2018/CEZAR Zakup scyntybloku typu SBG D3x3 firmy Nuvia. 04.12.2018
Nr sprawy: 360/2018/CEZAR Zakup 2 sztuk części zamiennych do stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych PMS – jednostka sterująca GBOX-702B. 03.12.2018
Nr sprawy: 368/2018/BDG Zakup 15 sztuk komputerów przenośnych z systemem operacyjnym oraz z zapewnieniem serwisu posprzedażnego w okresie gwarancji 28.11.2018
Nr sprawy 364/2018/BDG Zakup samochodu osobowego na potrzeby Państwowej Agencji Atomistyki wraz z zapewnieniem serwisu posprzedażnego w okresie gwarancji 26.11.2018
Nr sprawy 353/2018/BDG Zakup oprogramowania wspierającego zarządzanie jakością w Państwowej Agencji Atomistyki z licencją oraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego i świadczeniem asysty technicznej w okresie gwarancji 15.11.2018
Nr sprawy 329/2018/CEZAR Zakup odbiornika systemów nawigacji satelitarnej (GNSS - Global Navigation Satellite System) wraz z anteną zewnetrzną i kablem, przeznaczonego do instalacji w ruchomym laboratorium pomiarów skażeń promieniotwórczych użytkowanym przez PAA 07.11.2018

Wybierz Strony

©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL