Biuletyn Informacji Publicznej Wykonanie usługi polegającej na ocenie narażenia radiacyjnego ludności Polski w 2017 r. - Dokonywane zakupy - do 30.000 euro - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Dokonywane zakupy - do 30.000 euro

Strona znajduje się w archiwum.

Wtorek, 30 stycznia 2018

Wykonanie usługi polegającej na ocenie narażenia radiacyjnego ludności Polski w 2017 r.

61/2018/CEZAR

Ogłoszenie o zakupie nr 61/2018/CEZAR

Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowa Agencja Atomistyki

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia w godz. 8.00-15.00:

- w sprawach związanych z opisem przedmiotu zamówienia:

Adam Jaroszek, tel.: 22 376 94 57, e-mail: jaroszek@poczta.paa.gov.pl

Joanna Klimowicz, tel.: 22 376 94 58, e-mail: joanna.klimowicz@paa.gov.pl

lub sekretariat CEZAR, tel. 22 376 94 50.

Przedmiot zakupu: wykonanie usługi polegającej na ocenie narażenia radiacyjnego ludności Polski w 2017 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 1, który będzie stanowił również załącznik nr 1 do umowy.

Do niniejszego ogłoszenia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - wyłączenie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.

Termin wykonania: od daty zawarcia umowy do  dnia 10.04.2018 r.

Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 30.01.2018
Data modyfikacji : 30.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Podlodowska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Podlodowska
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL