Biuletyn Informacji Publicznej Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego samochodu osobowego wyprodukowanego w 2017 r., dopuszczonego do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującym prawem. - Dokonywane zakupy - do 30.000 euro - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Dokonywane zakupy - do 30.000 euro

Strona znajduje się w archiwum.

Środa, 28 czerwca 2017

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego samochodu osobowego wyprodukowanego w 2017 r., dopuszczonego do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującym prawem.

Ogłoszenie o zakupie Nr 215/2017/BDG

Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowa Agencja Atomistyki

ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia: Agnieszka Grochowska, tel. 22 695 98 17, fax 22 621 37 86, adres e-mail: agnieszka.grochowska@paa.gov.pl

Przedmiot zakupu:

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego samochodu osobowego wyprodukowanego w 2017 r., dopuszczonego do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującym prawem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 1, który będzie stanowił również załącznik do formularza ofertowego oraz do umowy.

Do niniejszego ogłoszenia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Termin wykonania – 14 dni od daty podpisania umowy.

Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

Metadane

Data publikacji : 28.06.2017
Data modyfikacji : 04.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Podlodowska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba modyfikująca informację:
Józef Strojny
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL