Biuletyn Informacji Publicznej Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr referencyjny Przedmiot Data publikacji
nr sprawy: 142/2019/CEZAR Wykonanie pomiarów skażeń promieniotwórczych w próbkach wody, osadów dennych i ryb w ramach prowadzonego monitoringu skażeń promieniotwórczych Morza Bałtyckiego. 06.06.2019
nr sprawy: 102/2019/CEZAR Wykonywanie usługi polegającej na wyjazdach ekipy dozymetrycznej, na polecenie dyżurnego Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), w celu prowadzenia działań i pomiarów na miejscu zdarzenia radiacyjnego oraz dokonywania oznaczeń laboratoryjnych, służących ocenie zagrożenia spowodowanego zdarzeniem radiacyjnym 30.04.2019
nr sprawy: 85/2019/CEZAR wykonywanie usługi polegającej na wykonaniu kompleksowych pomiarów służących do oceny sytuacji radiacyjnej w otoczeniu Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie oraz wokół Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku 25.04.2019
Nr sprawy 285/2018/CEZAR Stworzenie projektu technicznego dla zintegrowanego systemu informatycznego, składającego się z bazy danych monitoringu radiacyjnego oraz narzędzi do analiz i raportowania na potrzeby Komputerowego Centrum Analizy Danych w Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki (Systemu KCAD). 11.10.2018
Nr zamówienia: 135/2018/DOR Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu Informatycznego przeznaczonego do obsługi Deprtamentu Ochrony Radiologicznej Agencji Atomistyki Państwowej (system SIDOR) wraz z dostawą i instalacją licencjonowanego oprogramowania systemowego, bazodanowego i narzędziowego wymaganego do wdrożenia i eksploatacji Systemu SIDOR oraz zapewnieniem serwisu gwarancyjnego i świadczeniem asysty technicznej w okresie gwarancji 26.06.2018
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL