Biuletyn Informacji Publicznej Wykonanie usługi polegającej na wyjazdach ekipy dozymetrycznej, na polecenie dyżurnego Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), w celu prowadzenia działań i pomiarów na miejscu zdarzenia radiacyjnego oraz dokonywania oznaczeń laboratoryjnych, służących ocenie zagrożenia spowodowanego zdarzeniem radiacyjnym - Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

Wtorek, 13 lutego 2018

Wykonanie usługi polegającej na wyjazdach ekipy dozymetrycznej, na polecenie dyżurnego Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), w celu prowadzenia działań i pomiarów na miejscu zdarzenia radiacyjnego oraz dokonywania oznaczeń laboratoryjnych, służących ocenie zagrożenia spowodowanego zdarzeniem radiacyjnym

42/2018/CEZAR

Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowa Agencja Atomistyki z siedzibą w Warszawie

        ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa   NIP: 521-10-46-191, Regon: 000907473

       Tel.: + 48 22 376 94 04             e-mail: kancelaria@paa.gov.pl

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: www.paa.gov.pl lub bip.paa.gov.pl

Zamawiający informuje, iż nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

Przedmiot zakupu: Wykonanie usługi polegającej na wyjazdach ekipy dozymetrycznej,  na polecenie dyżurnego Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), w celu prowadzenia działań i  pomiarów na miejscu zdarzenia radiacyjnego oraz dokonywania oznaczeń laboratoryjnych,  służących ocenie zagrożenia spowodowanego zdarzeniem radiacyjnym.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 1, który będzie stanowił również załącznik nr 1 do umowy.

Do niniejszego ogłoszenia  mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Termin wykonania – do dnia 28.02.2021 r., z zastrzeżeniem że:

  1. rozpoczęcie świadczenia usług:  01.03.2018 r. lub w terminie późniejszym, jeżeli zawarcia umowy nastąpi po dniu 01.03.2018 r.,
  2. zakończenie świadczenia usług: 28.02.2021 r.

Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

Metadane

Data publikacji : 13.02.2018
Data modyfikacji : 14.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komisja Przetargowa
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Podlodowska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Podlodowska
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL