Biuletyn Informacji Publicznej Wykonanie usługi polegającej na wyjazdach ekipy dozymetrycznej, na polecenie dyżurnego Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), w celu prowadzenia działań i pomiarów na miejscu zdarzenia radiacyjnego oraz dokonywania oznaczeń laboratoryjnych, służących ocenie zagrożenia spowodowanego zdarzeniem radiacyjnym. - Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wtorek, 10 kwietnia 2018

Wykonanie usługi polegającej na wyjazdach ekipy dozymetrycznej, na polecenie dyżurnego Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), w celu prowadzenia działań i pomiarów na miejscu zdarzenia radiacyjnego oraz dokonywania oznaczeń laboratoryjnych, służących ocenie zagrożenia spowodowanego zdarzeniem radiacyjnym.

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 117/2018/CEZAR

Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowa Agencja Atomistyki z siedzibą w Warszawie

        ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa   NIP: 521-10-46-191, Regon: 000907473

       Tel.: + 48 22 556 28 03             e-mail: kancelaria@paa.gov.pl

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: www.paa.gov.pl lub bip.paa.gov.pl

Zamawiający informuje, iż nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

Przedmiot zakupu: Wykonanie usługi polegającej na wyjazdach ekipy dozymetrycznej,  na polecenie dyżurnego Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), w celu prowadzenia działań i  pomiarów na miejscu zdarzenia radiacyjnego oraz dokonywania oznaczeń laboratoryjnych,  służących ocenie zagrożenia spowodowanego zdarzeniem radiacyjnym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 1 do SIWZ

Do niniejszego ogłoszenia  mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.04.2019 r., z zastrzeżeniem ppkt 1 i 2:

  1.  rozpoczęcie świadczenia usług:  01.05.2018 r. lub w terminie późniejszym, jeżeli zawarcia umowy nastąpi po dniu 01.05.2018 r.,
  2. zakończenie świadczenia usług: 30.04.2019 r.

Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona w załączniku.

Pliki do pobrania

Metadane

Data wytworzenia : 10.04.2018
Data publikacji : 10.04.2018
Data modyfikacji : 11.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komisja Przetargowa
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Podlodowska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Podlodowska
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL