Biuletyn Informacji Publicznej Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu Informatycznego przeznaczonego do obsługi Deprtamentu Ochrony Radiologicznej Agencji Atomistyki Państwowej (system SIDOR) wraz z dostawą i instalacją licencjonowanego oprogramowania systemowego, bazodanowego i narzędziowego wymaganego do wdrożenia i eksploatacji Systemu SIDOR oraz zapewnieniem serwisu gwarancyjnego i świadczeniem asysty technicznej w okresie gwarancji - Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

Wtorek, 26 czerwca 2018

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu Informatycznego przeznaczonego do obsługi Deprtamentu Ochrony Radiologicznej Agencji Atomistyki Państwowej (system SIDOR) wraz z dostawą i instalacją licencjonowanego oprogramowania systemowego, bazodanowego i narzędziowego wymaganego do wdrożenia i eksploatacji Systemu SIDOR oraz zapewnieniem serwisu gwarancyjnego i świadczeniem asysty technicznej w okresie gwarancji

Nr zamówienia: 135/2018/DOR

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 26.06.2018
Data modyfikacji : 24.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Naczelnik Wydziału Zasoby i Efektywność
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Rosiak Wydział Zasoby i Efektywność
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Podlodowska-Nędza
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL