Biuletyn Informacji Publicznej Stworzenie projektu technicznego dla zintegrowanego systemu informatycznego, składającego się z bazy danych monitoringu radiacyjnego oraz narzędzi do analiz i raportowania na potrzeby Komputerowego Centrum Analizy Danych w Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki (Systemu KCAD). - Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Czwartek, 11 października 2018

Stworzenie projektu technicznego dla zintegrowanego systemu informatycznego, składającego się z bazy danych monitoringu radiacyjnego oraz narzędzi do analiz i raportowania na potrzeby Komputerowego Centrum Analizy Danych w Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki (Systemu KCAD).

Nr sprawy 285/2018/CEZAR

UWAGA - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – IV piętro, sala konferencyjna nr 401, w  dniu  19.10.2018 r., o godzinie 10:30.

Metadane

Data publikacji : 11.10.2018
Data modyfikacji : 08.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Podlodowska-Nędza Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba modyfikująca informację:
Grażyna Podlodowska-Nędza
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL