Biuletyn Informacji Publicznej wykonywanie usługi polegającej na wykonaniu kompleksowych pomiarów służących do oceny sytuacji radiacyjnej w otoczeniu Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie oraz wokół Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku - Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Czwartek, 25 kwietnia 2019

wykonywanie usługi polegającej na wykonaniu kompleksowych pomiarów służących do oceny sytuacji radiacyjnej w otoczeniu Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie oraz wokół Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku

nr sprawy: 85/2019/CEZAR

UWAGA - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – IV piętro, pok. nr 409, w  dniu  8.05.2019 r., o godzinie 10:30.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 25.04.2019
Data modyfikacji : 29.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komisja przetargowa
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Rosiak Wydział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Rosiak
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL