Biuletyn Informacji Publicznej Wykonanie usługi polegającej na oznaczeniu stężenia Cs-137 i Sr-90 w próbkach pożywienia. - Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Czwartek, 03 października 2019

Wykonanie usługi polegającej na oznaczeniu stężenia Cs-137 i Sr-90 w próbkach pożywienia.

Nr sprawy: 225/2019/CEZAR

Metadane

Data publikacji : 03.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Rosiak Wydział Administracyjny
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL