Biuletyn Informacji Publicznej Wykonanie usługi polegającej na oznaczeniu promieniotwórczości wody do picia w aglomeracjach miejskich i ocenie dawek od jej spożycia. - Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Środa, 09 października 2019

Wykonanie usługi polegającej na oznaczeniu promieniotwórczości wody do picia w aglomeracjach miejskich i ocenie dawek od jej spożycia.

Nr sprawy: 260/2019/CEZAR

Metadane

Data wytworzenia : 09.10.2019
Data publikacji : 09.10.2019
Data modyfikacji : 10.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Strojek Departament Budżetowo-Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Stanisław Janikowski
©2006-2019 Państwowa Agencja Atomistyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL