Państwowa Agencja Atomistyki

Stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego, składającego się z bazy danych monitoringu radiacyjnego oraz narzędzi do analizy i raportowania na potrzeby Centrum Analizy Danych Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (System KCAD), zgodnego ze Szczegółowym opisem przedmiotu umowy stanowiącym zał. nr 1 do umowy, spełniającego założenia zawarte w Projekcie technicznym Systemu KCAD stanowiącym zał. nr 2 do umowy oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego i świadczenie asysty technicznej w okresie gwarancji

Nr sprawy: 101/2020/CEZAR

Metadane

Data publikacji : 15.06.2020
Data modyfikacji : 01.07.2020
Obowiązuje od : 15.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Agencja Atomistyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komisja Przetargowa
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Czerw Departament Budżetowo-Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Strojek

Opcje strony

do góry